1. Ngoko,  Ngoko kuwe bahasa jawa sing ana nang tingkatan paling ngisor. Basa kiye dienggo kanggo wong sing nduwe derajat sing padha nang tatanan sosial.
  2. Ngoko andhap, adit kampung
  3. Madhya,
  4. Madhyantara
  5. Kromo
  6. Kromo Inggil
  7. Bagongan, Bagongan kuwe basa sing dituturna nang Kraton Yogya.
  8. Kedhaton

Loro sing terakhir mung dituturaken nang lingkungan keluarga Kraton.

Iklan